Interim Sales & Marketing staf

U heeft behoefte aan interim Sales of Marketing staf voor de tijdelijke versterking van uw organisatie? U bent op zoek naar een klankbord of coach om een verandering in de Sales processen door te voeren? NextSales heeft meer dan 175 NextSales Ambassadors om Interim Sales & Marketing rollen in te vullen.

Van tijd tot tijd is het goed iemand van buiten het bedrijf te raadplegen. Iemand die inzichten en ervaringen uit andere bedrijven, landen en culturen voor u toegankelijk kan maken. NextSales Ambassadors hebben een schat aan ervaring op allerlei vakgebieden. Internationaal Business Management, Audit, Productie Management, Sales & Marketing, ICT zijn maar een paar voorbeelden. NextSales is in staat een enorme hoeveelheid kennis en ervaring te mobiliseren. Kennis en ervaring die u specifiek op uw behoefte gericht kunt inzetten.

Gebieden waar klanten ons voor inschakelen:

Review van offertes en presentaties

Interim Sales & Marketing: review van offertes en presentaties

Om een opdracht te winnen zijn er binnen het sales proces vaak veel verschillende documenten nodig. Denk bijvoorbeeld aan offertes en presentaties. Vaak worden deze documenten vanuit de optiek van de verkoper geschreven: Ons bedrijf is zo groot, bestaat al zoveel jaar en dit is wat we leveren.

Maar geeft dat het antwoord op de vraag van de klant? Scoort uw voorstel voldoende punten binnen het aanbestedingsproces? Ziet de klant terug dat u het probleem oplost?

Zijn uw klanten aanbestedingsplichtig? Samen met onze partner BidPro kunnen wij u ondersteunen de regels te interpreteren en een zo hoog mogelijke score te halen.

Inrichting van uw salesproces

Het sales proces kent een aantal stadiums, van suspect tot billable . Aan ieder stadium zijn acties, functies en taken verbonden die ervoor moeten zorgen dat het volgende stadium wordt bereikt. Bijvoorbeeld van suspect naar target. Bij de inrichting van het sales proces is het nodig KPI’s te definiëren. Deze KPI’s moeten aansluiten op de doelstellingen die door het management zijn bepaald. Stappen bij de inrichting van het sales proces zijn:

 1. het bepalen van KPI’s
 2. het meetbaar maken van KPI’s
 3. het sturen op KPI’s

Ontwikkelen van nieuwe business modellen

Regelmatig helpen wij klanten bij het ontwikkelen van nieuwe business modellen. Vanuit onze NextinVision aanpak ondersteunen wij klanten bij het zien van kansen in duurzaamheid en SDGs. Behalve noodzaak en kosten zien wij in de realisatie van de SDG doelstellingen mogelijkheden voor nieuwe business.

Andere manieren waarop onze interim Sales & Marketing staf wordt ingezet

 • Deelname in de Raad van Advies of Raad van Commissarissen
 • Het ondersteunen bij de definitie van Sales & Marketing strategieën
 • Portfolio ontwikkeling
 • Het bouwen van een website
 • Creëren van content voor een blog, social media of uw website
 • Keuze en inrichten van de optimale leverancier-klantrelatie
 • Coaching of consulting
 • Sales & Marketing functies

Interim Sales & Marketing staf voor ijdelijke versterking van uw Sales of Marketing afdeling

NextSales Interim Sales & Marketing staf is klaar om aan de slag te gaan!

NextSales en haar Ambassadors staan klaar om als Interim Sales & Marketing staf aan de slag te gaan. Zelfs al is dat maar voor een paar uur.

Meer weten? Vul het contactformulier in!