NextSales ondersteunt de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

De Verenigde Naties hebben 17 duurzame ontwikkelingsdoelen gesteld. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede. Andere doelstellingen betreffen onder andere de bestrijding van honger, verbetering van de gezondheid, de kwaliteit van – en toegang tot – onderwijs te verbeteren. Hoewel we als bedrijf alle genoemde doelstellingen een warm hart toedragen, heeft NextSales een aantal doelstellingen geïdentificeerd waaraan we heel concreet kunnen bijdragen. Eén daarvan is doel 5:

Logo duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Logo duurzame ontwkkelyngsdoelstelling 5: gender gelijkheid

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

Binnen NextSales geven we gelijke kansen aan alle genders: gender is geen element dat wordt meegewogen bij de beslissing om iemand binnen het Ambassador Network op te nemen of anderszins een zakenrelatie mee aan te gaan.

Wij co-investeren in business development voor door vrouwen geleide bedrijven. Hierbij richten wij ons met name op bedrijven uit landen waar vrouwen (nog) niet als vanzelfsprekend als leidinggevende worden aanvaard.

Daarnaast ondersteunen wij de ontwikkeling van start-ups met oplossingen dit thema, zoals MQ9 en helpen we graag bij het verspreiden van aan dit onderwerp gerelateerde informatie, zoals dit blog over:

De gids voor online veiligheid voor vrouwen

Het artikel is gepubliceerd op www.nl.vpnmentor.com en is geschreven door vrouwen, voor vrouwen en gaat over de manieren om jezelf veiliger op het internet te begeven.

Lees het artikel hier!

Meer informatie over NextSales bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen vind je op www.nextsales.eu/over-nextsales/duurzaamheid/

Deel dit bericht op: