Op 21 juli 2017 tekenden WellMatch en NextSales een event outsourcing overeenkomst.

De uitvoering van deze overeenkomst betekent dat events voor NextSales Ambassadors en klanten van NextSales worden georganiseerd door WellMatch.

WellMatch is hierbij verantwoordelijk voor de keuze van de locatie, het halen van het beoogd aantal deelnemers, het goede verloop van het event en de nazorg.

De samenwerking

WellMatch en NextSales zijn beide gespecialiseerd in business development. Hoewel ze vanuit dat gezichtspunt elkaars concurrent zouden kunnen zijn is dat niet het geval. Beide bedrijven geven op een geheel eigen wijze invulling aan hun kerndienstverlening;

  • WellMatch doet dat door het organiseren van events om leveranciers en (potentiele) afnemers bij elkaar te brengen. Bijvoorbeeld tijdens ronde tafels, speed dates, beurzen of workshops.;
  • NextSales zet meer dan 125 Ambassadors in die haar klanten binnen hun persoonlijk C-level netwerk kunnen introduceren.

De eerste projecten waarop de samenwerking wordt vormgegeven zijn de NextSales Ambassador Meeting en de NextSales Ambassador Workshops voor fit2swarm, Dujardin, Innovaway en QSM.

Over wellMatch

WellMatch richt zich op het organiseren van evenementen. Of het nu gaat om een ronde tafel sessie, demonstratie, workshop, of beurs bij het organiseren van B2B events komt veel kijken. Het doel van een event is vaak tweeledig: in contact komen met nieuwe klanten en de relatie met bestaande klanten te onderhouden.

De wereld van Sales & Marketing is flink aan veranderingen onderhevig. Door Social Media hebben we meer kanalen om onze (potentiële) klanten te bereiken en met de komst van de GDPR (mei 2018) gaat er op Sales en Marketing gebied nog veel meer veranderen. Om aan de geldende wet -en regelgeving te voldoen gebruikt WellMatch naast het CRM-systeem van haar klanten het Pulselinks platform (www.pulselinks.com) om van A tot Z inzicht te geven in de georganiseerde evenementen.

Over NextSales

Business Development en Sales in Europa. Business Development en Sales voor complexe diensten en producten steunt binnen Nederland (en grote delen van het Europese continent) nog steeds op vertrouwen tussen aanbieder en afnemer. Natuurlijk oriënteren klanten zich steeds meer via het internet, maar het vertrouwen wordt tussen mensen opgebouwd!

Het NextSales Ambassador netwerk helpt bij het versneld opbouwen van dit vertrouwen: Geen digitale introductie maar een introductie door iemand die al een vertrouwensrelatie met uw potentiële klant heeft.

Van targetlist tot clientlist; meer dan 125 NextSales Ambassadors hebben de sleutel tot deuren die anders gesloten zouden blijven.

Deel dit bericht op: