Industrieën

Als u in het Business-2- Business segment zit kan NextSales u helpen met het in kaart brengen van markten, het genereren van leads, opleiding en alle andere zaken in het Sales en Marketing domein.

Lees hoe NextSales klanten in verschillende industrieën ondersteunt

Openbare Orde en Veiligheid

NextSales ondersteunt verschillende bedrijven op dit terrein in de Nederlandse markt. We leveren bijvoorbeeld Coaching bij het voorsorteren op aanbestedingen, de selectie van consortium of alliantie partners en het schrijven van offertes.

Door de inzet van ons NextSales Ambassador Network verzamelen we informatie met betrekking tot klant-organisatie en -processen en leveren we ondersteuning bij het schrijven van voorstellen.

Voorbeelden van klanten op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid zijn onder andere Hexagon, Respond en Innovaway

Software

Een groot aantal softwarebedrijven doet een beroep op ondersteuning van NextSales. Die ondersteuning varieert van Leadgeneratie tot het uitbesteden van de sales in de vorm van Sales Outsourcing voor een aantal landen in Europa.

Softwarebedrijven die van onze diensten gebruik maken zijn onder meer Nalanda, Indorse Services en Aspera.

ICT-diensten

Van een Markt Scan, Leadgeneratie, Sales Outsourcing, Coaching tot het organiseren van events en het opleiden van Sales. NextSales wordt opgeschakeld door grote en kleine bedrijven uit Japan, Bangladesh, Italië, Duitsland, Israël, Zwitserland, Vietnam, België, Verenigde Staten, Egypte, Zweden, Spanje, Saoedi-Arabië, Verenigd Koninkrijk en natuurlijk Nederland.

Een aantal klantvoorbeelden: Capgemini, Finidy en Itida.

Consulting

Met Start-up Services, de bouw van een website, Coaching, Leadgeneratie, Sales Outsourcing of als lid van de Raad van Advies, NextSales levert een bijdrage aan veel bedrijven binnen dit segment. 

fit4agile, TOP (Totally Optimized Projects) en Contrasticon zijn slechts een paar voorbeelden.

High Tech

Het in de markt zetten van nieuwe producten in deze markt gaat niet vanzelf. Marketingplan, Leadgeneratie en Sales Outsourcing zijn voorbeelden van diensten die NextSales in dit segment heeft geleverd.

Phenom-World en Van Daal Engineering zijn een paar voorbeelden hiervan.

Duurzaamheid

NextSales draagt de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties een warm hart toe. In dat kader ondersteunen wij bedrijven in dit werkveld voor een deel vrij van kosten en hanteren we daarboven een aangepast tarief.

Voorbeelden van bedrijven die diensten en producten rondom SDG’s met onze ondersteuning op de markt brengen zijn Qiy foundation, NextinVision en Sandra Barth.

Andere industrieën

Voorbeelden van andere industrieën die van onze diensten gebruik hebben maken zijn Food (locaties voor franchise nemers), Educatie (opleidingen in het zakelijk segment), Cyber-security en Human Resources

Andere invalshoeken die u verder kunnen helpen

Vertel mij hoe NextSales mijn bedrijf kan ondersteunen