Hoe NextSales duurzaamheid ondersteunt

NextSales ondersteunt duurzaamheid en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDGS). Dat doen we op verschillende manieren:

  1. Tijdens de uitvoering van onze opdrachten werken wij op een duurzame manier. Denk aan verantwoord en vooral ook minder reizen
  2. Bedrijven en instellingen die de 17 doelstellingen proberen te realiseren bieden wij onze diensten op basis van "pro bono" of een aangepast tarief aan..
  3. Via ons NextinVision initiatief helpen wij bedrijven de uitdaging van duurzaamheid om te zetten in kansen!

Wij werken op een duurzame manier

Natuurlijk zorgen wij voor een zo klein mogelijke carbon footprint. We gebruiken zoveel mogelijk moderne communicatiemiddelen als tele- en video-conferencing om reizen te voorkomen. Voor reizen maken we zoveel mogelijk gebruik van openbaar vervoer. Binnen Europa nemen wij liever de trein en vermijden wij het vliegtuig.

Duurzaamheid. Afbeelding van een globe op de bodem van een woud

Duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

Duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDGS)

De Verenigde Naties hebben 17 duurzame ontwikkelingsdoelen gesteld. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede. Andere doelstellingen betreffen onder andere de bestrijding van honger, verbetering van de gezondheid, de kwaliteit van - en toegang tot - onderwijs te verbeteren. We dragen alle genoemde doelstellingen een warm hart toe. Hier volgen een aantal doelen waar NextSales momenteel actief bij betrokken is:

Doel 5: Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

Binnen NextSales geven we gelijke kansen aan alle genders: gender is geen element dat wordt meegewogen bij de beslissing om iemand binnen het Ambassador Network op te nemen of anderszins een zakenrelatie mee aan te gaan.

Wij co-investeren in business development voor door vrouwen geleide bedrijven. Hierbij richten wij ons met name op bedrijven uit landen waar vrouwen (nog) niet als vanzelfsprekend als leidinggevende worden aanvaard.

Daarnaast ondersteunen wij de ontwikkeling van start-ups met oplossingen dit thema, zoals MQ9

Doel 8: Bevorder aanhoudende, inclusieve, en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

De wereld verandert snel. Dicht bij huis in Nederland zien wij al dat volwaardige productieve tewerkstelling voor mensen van 50+ niet vanzelfsprekend is. Daarom biedt en ondersteunt NextSales initiatieven die deze groep hiervoor de ruimte geeft. Zo ondersteunt NextSales PeopleView en bieden wij samen met onze partner In-Visie binnen NextinVision een platform voor deze groep

Doel 10: Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

NextSales creëert een level playing field in business development. Het NextSales Ambassador Network biedt connecties aan start-ups en bedrijven uit het buitenland die normaliter alleen voor kapitaalkrachtige grote ondernemingen toegankelijk zijn.

Meer weten? Neem contact met ons op!