Hoe ziet de Belgische markt voor IT-diensten eruit?

België is een klein land. Het bruto binnenlands product (bbp) over 2018 bedroeg € 459,8 miljard. Dat komt neer op 2,9 % van het bbp van de Europese Unie. De economische groei in 2018 bedroeg 1.5% en is in 2019 gedaald naar 1.4%. Voor 2020 wordt een groei van 1.2% en voor 2021 van 1.0% verwacht. De groei is vrijwel volledig te danken aan de Belgische markt voor (IT-)diensten. De handelsbalans was in 2018 negatief en blijft dat naar verwachting ook in de komende jaren.

De Belgische economie kent een toenemend belang van diensten. In 2018 waren commerciële diensten goed voor 56,5 % van de totale bruto toegevoegde waarde. De industriële sector voor 13,8% en de bouwsector voor 5,3 %.

België staat op de 27e plaats van de 63 meest competitieve landen volgens het Institute for Management Development (IMD World Competitiveness Yearbook 2019) en op de 22e plaats volgens het World Economic Forum (Global Competitiveness Report 2019).

De IT-sector bestaat uit meer dan 40.300 bedrijven, waarvan circa 6.300 éénmanszaken. Het grootste deel (94,5%) behoort tot de dienstverlenende sector. Meer dan 72% van het IT-personeel werkt voor bedrijven die zich bezig houden met het “ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy- en aanverwante activiteiten”. Telecombedrijven staan op de tweede plaats.

Hoe ziet de Belgische markt voor IT-diensten eruit?

Het aantal personeelsleden in de Belgische IT-sector in 2018 bedroeg 106.600. Dat is een stijging van 3,8% ten opzichte van 2017. In de periode 2014 - 2018 is het aantal IT-medewerkers jaarlijks met 14,2 % gestegen.

De grootste groei kwam van de activiteiten: “gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen” (+43,6 %) en “ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy- en aanverwante activiteiten” (+33,4 %).

Bronnen: Europese Commissie, FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Conjunctuur Nota van januari 2020), FOD Economie (ICT in België)

Groei IT-diensten in de komende jaren

De Belgische technologie sector heeft het in 2019 beter gedaan dan het Europees gemiddelde. De groei van bedrijven die IT-oplossingen leveren bedroeg 6%. Dat komt doordat Belgische bedrijven in een hoog tempo door de digitale transformatie gaan. Er is een groot aantal starters. Dit betreft voornamelijk eenmanszaken (Consultants zonder personeel die projectwerk verrichten).

Voor 2020 verwacht Graydon een groei van de Belgische markt voor IT-diensten van 2,3%. Bedrijven doen steeds vaker een beroep op externe consultants. Kansen liggen er op het gebied van proces-optimalisatie, blockchain en IoT (Internet of Things). Een groot deel van de nieuwe aanbieders in de markt betreft startende eenmanszaken.

Bronnen: Computable, Graydon Insights

De Belgische technologie sector heeft het in 2019 beter gedaan dan het Europees gemiddelde.

Personeelstekort vormt een groot obstakel

Veel Belgische bedrijven geven aan dat hun groei wordt beperkt door een tekort aan IT-personeel:

  • 4,6% van de werkende bevolking in België heeft een functie in IT
  • 7,8% van de bedrijven geeft aan de ICT-vacatures moeilijk ingevuld te krijgen

Bronnen: StatBel, BELTUG

Wat betekent deze informatie voor buitenlandse bedrijven die zaken willen doen in België?

  • België heeft een open economie met bedrijven die hun potentiële groei belemmerd zien door een tekort aan geschoold IT-personeel
  • In marketingtermen is België een "Rode Oceaan": Tenzij je als buitenlands bedrijf nieuwe of innovatieve IT-diensten voor deze markt levert, moet je werken in een markt waar grenzen zijn gedefinieerd en geaccepteerd. De competitieve spelregels zijn bekend. Buitenlandse bedrijven moeten de concurrentie overtreffen
  • De verwachte groei in de IT-sector en het gelijktijdige acute tekort aan goed opgeleid IT-personeel geeft aan dat alleen een instroom van goed opgeleid IT-personeel deze groei mogelijk maakt

Wat kunnen buitenlandse bedrijven doen om hun kansen bij potentiële Belgische klanten te vergroten?

  • De beschikbaarheid van goed opgeleid IT-personeel aantonen (CV's, bedrijfsprofielen, referenties)
  • Relaties opbouwen met bedrijven die zich richten op proces-optimalisatie, blockchain en IoT en IT-dienstverleners in het algemeen (die hebben wel klanten, maar een tekort aan goed opgeleid IT-personeel).

Uw eigen marktonderzoek laten doen?

Lees meer over een Markt Scan