NetBoss Logo WebsiteMobiel werken vergt een andere aanpak dan organisaties veelal gewend zijn qua werkprocessen en ondersteunende ICT middelen. Als het gaat om écht onafhankelijk van tijd, plaats en type apparaat werken, moeten er aanpassingen komen binnen de bestaande ICT omgeving en hoe organisaties ICT inzetten. Helaas denkt men vaak te makkelijk over inzet van mobiel werken, waardoor mobiele processen vaak niet voldoen aan de verwachting. Met haar jarenlange praktijkervaring kan NetBoss organisaties adviseren om mobiel werken te optimaliseren.

NextSales ondersteunt NetBoss met leadgeneratie om haar groeiambities te realiseren en beschikt hiervoor over veel kennis en ervaring in het ICT domein en uitstekende netwerken bij potentiële klanten.

Over NetBoss.
Men kan de mooiste processen, apps, mobiele apparaten bedenken en uitrollen, maar als de basis verbinding niet goed is ingeregeld, slagen deze processen niet. Informatie “anywhere, any time and at any device” heeft impact op de wijze hoe ICT infrastructuur hierop moet inspelen. Verbindingen zijn nodig met mobiele apparaten die ‘buiten de muren’ communiceren via Wifi en datanetwerken van mobiele operators. Vaak valt de verbinding weg, moet men opnieuw inloggen, sessies opnieuw starten en gaat data verloren. Als er wel verbinding is, dan is deze vaak te traag om goed te kunnen werken. Connectiviteit is de fundering van dit proces.

Application persistance.
Applicaties zijn niet gebouwd om gegevens op een juiste manier te behouden en applicaties verbreken zelf vaak de sessie als de verbinding wegvalt. Met Netboss Mobility kan men de applicatie ‘voor de gek houden’. Omdat Mobility de mobiele werkplek een IP adres meegeeft dat binnen dezelfde reeks zit als de backend applicaties, denken ze dat er nog een verbinding is en zal de applicatie de sessie niet verbreken. Zodra Mobility weer verbinding tot stand heeft gebracht, kan men gewoon doorwerken zonder verlies van gegevens of tijdrovende zaken als opnieuw inloggen. Mobility zal bij verbreken van de dataverbinding de VPN tunnel altijd open houden, waardoor de gebruiker geen handelingen hoeft uit te voeren om de VPN verbinding tot stand te brengen.

Seamless data roaming.
Gebruikers hebben veel last van schakelen tussen verschillende typen dataverkeer en tussen masten van de provider(s)? Mobility gedraagt zich als een virtuele laag over alle verbindingsmogelijkheden op het mobiele apparaat. Hierdoor blijft de verbinding optimaal. Dit gebeurt in fracties van seconden, zodat men er niets van merkt. Bij de masten van de providers verlopen de “handshakes” van de ene naar de andere mast niet altijd even soepel. Bereik, snelheid, drukte en overbelasting hebben grote invloed op de kwaliteit van het datasignaal. Het apparaat krijgt dus veel signalen aangeboden vanuit de masten en zal continu keuzes moeten maken. Mobility zal deze keuze maken, zodat alles naadloos op elkaar aansluit.

High end security.
Mobility is sterk op het gebied van beveiliging. Mobility is FIPS 140-2 AES encryption en Common Criteria EAL4+ gecertificeerd, waardoor het de hoogste normen heeft. Mobility is een flexibele, schaalbare en veilige oplossing. Het verkeer is versleuteld en al het verkeer dat niet door de Mobility server herkend wordt als onbetrouwbaar aangemerkt en direct ‘weggegooid’.

Voor meer informatie bezoek: http://www.netboss.nl

Deel dit bericht op: