Duurzaamheid

Carbon footprint

Natuurlijk zorgen wij voor een zo klein mogelijke carbon footprint. We gebruiken zoveel mogelijk moderne communicatiemiddelen als tele- en video-conferencing om reizen te voorkomen. Voor reizen binnen Europa vermijden wij het vliegtuig.

NextSales ondersteunt de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

De Verenigde Naties hebben 17 duurzame ontwikkelingsdoelen gesteld. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede. Andere doelstellingen betreffen onder andere de bestrijding van honger, verbetering van de gezondheid, de kwaliteit van – en toegang tot – onderwijs te verbeteren. Hoewel we als bedrijf alle genoemde doelstellingen een warm hart toedragen support NextSales de volgende doelstellingen in het bijzonder:

Doel 5: Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

Binnen NextSales geven we gelijke kansen aan alle genders: gender is geen element dat wordt meegewogen bij de beslissing om iemand binnen het Ambassador Network op te nemen of anderszins een zakenrelatie mee aan te gaan.

Wij co-investeren in business development voor door vrouwen geleide bedrijven. Hierbij richten wij ons met name op bedrijven uit landen waar vrouwen (nog) niet als vanzelfsprekend als leidinggevende worden aanvaard.

Daarnaast ondersteunen wij de ontwikkeling van start-ups met oplossingen dit thema, zoals MQ9

Doel 8: Bevorder aanhoudende, inclusieve, en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

De wereld verandert snel. Dicht bij huis in Nederland zien wij al dat volwaardige productieve tewerkstelling voor mensen van 50+ niet vanzelfsprekend is. Daarom biedt en ondersteunt NextSales initiatieven die deze groep hiervoor de ruimte geeft. Zo ondersteunt NextSales PeopleView en bieden wij samen met onze partner In-Visie binnen NextinVision een platform voor deze groep.

Doel 10: Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

NextSales creëert een level playing field in business development. Het NextSales Ambassador Network biedt connecties aan start-ups en bedrijven uit het buitenland die normaliter alleen voor kapitaalkrachtige grote ondernemingen toegankelijk zijn.

Meer weten? Neem contact met ons op!