Over Sandra Barth

Ik bouw aan de betekeniseconomie door bruggen te bouwen, organisatieontwikkeling en waardevolle business cases

Bruggen bouwen

Ik ben niet de enige die bouwt aan de betekeniseconomie. Er zijn vele bedrijven, stichtingen en zzp’ers die zich hiervoor inzetten. Om zoveel mogelijk impact te bereiken, helpt het als we allemaal samenwerken. Daarom breng ik partijen bij elkaar. Om kennis te delen en om hun aanvullende proposities gezamenlijk te vermarkten, maar ook om hun gedachtegoed te verspreiden en gezamenlijk op te trekken bij het organiseren van events.

Samen kom je verder
We hebben veel te doen om ervoor te zorgen dat we met zijn allen op deze aarde kunnen blijven leven. Dat kun je niet alleen. Het zit in de kracht van het samenwerken, samen weet je meer dan één én kun je meer betekenen voor je omgeving. Daarmee verhoog je gelijk ook de waarde en betekenis die je zelf toevoegt aan je omgeving.

Organisatieontwikkeling

De mens centraal
Ik werk met aandacht voor de mensen in de organisatie, immers, zij maken het resultaat. Als de mensen in (en gerelateerd aan) de organisatie zich bewust worden van de betekenis van henzelf en de organisatie, dan volgen processen en instrumenten vanzelf. Ik help mensen hun essentie te vinden en in te zetten voor de betekenis van de organisatie. Door samen aan de slag te gaan met de betrokkenen, ontstaat er een drive en energie waaruit verandering en impact tot stand kunnen komen.

Ontdekkingsreis
Ga je de uitdaging aan om een wezenlijke verandering te maken als organisatie, dan weet je niet van te voren waar je uit gaat komen. We gaan met elkaar aan de slag met een visie op de toekomst en kijken samen hoe we het potentieel bij de professionals in de organisatie kunnen inzetten om te komen tot meer betekenis en impact.

Wezenlijke verandering
Essentieel bij een wezenlijke verandering zijn vertrouwen, daadkracht, energie, gezamenlijkheid, authenticiteit en de collectieve intelligentie van de organisatie.

Waardevolle business cases

Of er wel of niet geïnvesteerd wordt in een project of innovatie, wordt meestal bepaald door een financiële kosten- en batenanalyse. Vaak wordt de waarde van het ecosysteem van het project of organisatie en de sociaal maatschappelijke waarde van het project vergeten.

In de waardevolle business cases die ik maak, neem ik de volgende aspecten mee:

  • Waardestromen in, omvang van en draagvlak binnen het ecosysteem
  • Mogelijke impact op sociaal maatschappelijk én duurzaamheidsaspecten

Gereedschapskist

In mijn gereedschapskist zitten de nieuwste modellen en gedachtes over betekeniseconomie. Uiteindelijk gaat het om de organisatie en de mensen erin en bepalen we samen de stappen om te komen tot een betekenisvolle organisatie. Hieronder een kleine impressie van een deel van mijn tools:

  • Schaal van betekenis
  • Inspiratiespel
  • Creatiesessies
  • Serendipity Machine
  • Leiderschapsprogramma
  • Doughnut economics

Meer weten?

Bezoek de website: www.sandrabarth.nl of neem contact met ons op.

NextSales en Sandra Barth

NextSales en Sandra Barth hebben de handen in een geslagen. Binnen het Ambassador Network worden de Ambassadors op de hoogte gebracht over de dienstverlening van Sandra Barth door middel het geven van workshops om zo ingangen bij de relevante doelgroep tot stand te brengen. Sandra Barth op haar beurt is als Ambassador actief om de klanten van NextSales bij bedrijven binnen haar netwerk aan tafel te brengen.